Woonservice Senioren
West-Brabant
Waarschijnlijk woont u nog lang in uw huidige woning en wilt u zo lang mogelijk met gemak, veilig en zorgeloos kunnen genieten in die vertrouwde omgeving .

Woonservice Senioren West Brabant (WSWB) kan u helpen dit te realiseren. Om dit voor u te kunnen, zullen wij eerst een inzicht moeten krijgen in uw woon- en persoonlijke omstandigheden. De werkwijze van WSWB start met een (gratis) kort eerste bezoek om hierin een globaal inzicht te krijgen. Wij zullen hiervan een eerste rapportage doen. De volgende stap is een uitgebreide wooncheck . Wij doen gedetailleerd onderzoek naar de bestaande situatie en maken hier een rapport van op. Hierin staat opgenomen de huidige situatie met de nodige opmerkingen en waar nodig aanbevelingen om het langer blijven wonen te kunnen waarborgen.

Services

Contact

Bel 0168-402644 of mail naar info@WSWB.nl
Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak met u.

Woonservice Senioren
Westbrabant

Bezoekadres:
Walstraat 26
4791 JC Klundert

Postadres: Postbus 126
4790 AC Klundert

info@WSWB.nl
www.WSWB.nl

logo